0727605541

Politica de confidentialitate

Kristal Promotional respecta confidentialitatea datelor clientilor si se angajeaza sa nu transmita datele personale ale clientilor sau utilizatorilor site-ului, catre terti (persoane fizice sau juridice), sa nu le comercializeze, sa nu le ofere gratuit, sa nu se angajeze in schimburi de date cu terti sau alti utilizatori ai site-ului tricouriimprimare.ro

Datele personale ale clientilor si utilizatorilor vor fi utilizate doar pentru realizarea scopului in care au fost introduse, pentru informari comerciale cu privire la serviciile www.tricouriimprimare.ro

Kristal Promotional in calitate de autor, proprietar, administrator al www.tricouriimprimare.ro, respecta caracterul privat si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal, ale fiecarei persoane care viziteaza acest site.

In conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru Protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind Prelucrarea datelor cu caracter personal și protectia vietii private, Kristal Promotional are obligatia de a administra în condiții de siguranta și numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizezi despre tine, un membru al familiei ori o alta persoana.

Definirea termenilor si a expresiilor:

a. date cu caracter personal – orice informatie referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular, prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici ai identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

b. prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operatiune sau set de operațiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea către terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea;

c. stocarea – pastrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

d. sistem de evidenta a datelor cu caracter personal – orice structura organizata de date cu caracter personal, accesibila potrivit unor criterii determinate, indiferent daca aceasta structura este organizata in mod centralizat ori descentralizat sau este repartizata după criterii functionale ori geografice;

e. operator – orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

f. terț – orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, alta decat persoana vizata, operatorul ori persoana imputernicita sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate sa prelucreze date;

g. destinatar – orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, careia îi sunt dezvaluite date, indiferent daca este sau nu tert; autoritatile publice carora li se comunica date in cadrul unei competente speciale de ancheta nu vor fi considerate destinatari;

h. date anonime – date care, din cauza originii sau modalitatii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoana identificata sau identificabila;

i. date de tip “business contact” – date care includ numele, funcția, adresa de business, numarul de telefon sau adresa de e-mail a unui angajat al unei organizatii, in această calitate. Datele tip “business contact” nu intra in categoria datelor cu caracter personal;

j. date statistice – date care au fost obtinute ca urmare a prelucrării de catre operatori a datelor cu caracter personal, dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane si sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.

 

Top
×